DAVETLİLER

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Hava Kuvvetleri K.lığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Havacılık Üniversitesileri
Kamu Kuruluşları
Ulusal Havacılık Şirketleri
Ulusal ve Ulusalarası Basın