HAKKINDA

Sempozyum askeri/sivil endüstride görev yapan profesyonelleri, akademik personeli ve öğrencileri bir araya getirerek gerek teknik ve akademik, gerekse de yönetsel anlamda havacılık ve uzay alanındaki kadınların gelişimi ve yükselmesi için tartışabilecekleri, görüşleri aktarabilecekleri, yol gösterebilecekleri, fark ve farkındalık yaratmak maksadıyla bir buluşma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.